در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 7 مرداد 1400
 • تقویم آموزشی سالتحصیلی 95-94

  تقویم آموزشی سالتحصیلی 95-94

  تقویم آموزشی سالتحصیلی 95-94

   

  نیمسال ثبت نام شروع نیمسال حذف و اضافه حذف اضطراری پایان کلاس زمان امتحانات
  اول 7 الی 18 شهریور 94 شنبه 21 شهریور 4 الی 6 مهر 11 مهر الی 19 آذر94 9 دی 12 الی 24 دی
  دوم 3 الی 7 بهمن 94 شنبه 10 بهمن 22 الی 26 بهمن 27 بهمن 94 الی 22 اردیبهشت 95 12 خرداد 16 الی 27 خرداد
  تابستان 8 الی 10 تیر 95 شنبه 4 تیر - - 20 مرداد 23 الی 28 مرداد

   

  نظرات کاربران